Koronavirus a nakupování

Koronavirová pandemie a související opatření omezují řadu běžných činností. Jednou z nich je i nakupování, které koronavirus ztenčil na pořízení základních potřeb, jako je jídlo, hygiena a věci do domácnosti. Prozradíme, jaká aktuálně platí pravidla, jak se koronavirus v supermarketech šíří i jak je to s balíčky z Číny. Koronavirus a pravidla nakupování Neutuchající pandemie […]

Test na koronavirus (Covid test) a odběrová místa

Testování na výskyt onemocnění Covid-19 v těle se postupem času stalo nedílnou součástí preventivních opatření proti šíření koronaviru. S požadavkem na doklad o negativním výsledku testu na Covid-19 se tak můžete setkat téměř všude – v zaměstnání, na úřadech nebo ve škole. Prozradíme vám, jak testy na koronavirus fungují, jak testování probíhá i kde seženete test na doma. […]

COVID semafor v ČR i ve světě

Koronavirový semafor patří spolu s chytrou karanténou a aplikací eRouška mezi základní prostředky pro zpomalení šíření onemocnění COVID-19. eRouška cílí spíše na osoby, které mohly s nákazou přijít do styku. Semafor oproti nabízí přehled o ohroženosti jednotlivých okresů nebo krajů v České republice a pomáhá se zorientovat v opatřeních ustanovených v zahraničí. Co je COVID […]

Pomoc a dobrovolnictví

Pandemie v podobě nového koronaviru a onemocnění COVID-19 představuje potenciální hrozbu pro celý svět, obyvatele České republiky nevyjímaje. Jednotlivé státy proto stanovují nejrůznější opatření a zásady, jejichž smyslem je šíření viru zabránit. Prvním z těchto kroků bylo zřízení speciálních linek zprostředkovávajících občanům veškeré potřebné informace a pomoc, kterou mnoho občanů v době kdy řádí koronavirus potřebuje. Virtuální […]

Senioři a koronavirus

Nový koronavirus a s ním spojené onemocnění Covid-19 představuje potenciální hrozbu pro celou společnost. Statistiky a zkušenosti z prozatímního průběhu pandemie však ukazují na to, že jsou největším rizikem pro osoby s chronickými poruchami, oslabenou imunitou a seniory staršími šedesáti let. Osobám, které dosáhly osmdesátého roku se pak doporučuje vůbec nevycházet z domu. S nákupem a dalšími […]

Jak se chránit před koronavirem – dezinfekce a hygiena

Dodržování základních hygienických pravidel patří mezi nejsilnější zbraně v boji proti novému koronaviru a onemocnění COVID-19. Prevence je tak nejzákladnější způsob, jak koronavirus zastavit, nebo alespoň zpomalit a snížit počty nakažených osob. Z nařízení vlády je pak stanovena povinnost nosit roušku, případně respirátor. Doporučené jsou ovšem také rukavice, jež mají za úkol zabránit přenosu z infikovaných předmětů […]

Koronavirus ve světě – počty mrtvých

Mezinárodní šíření nového koronaviru a onemocnění Covid-19 již přes rok patří mezi největší obavy většiny populace. Stále se rozmáhající infekce za sebou každodenně zanechává množství obětí, což vedlo až k vyhlášení stavu pandemie, tedy epidemie zasahující do několika kontinentů. Zásadním mezníkem koronavirové krize byly měsíce duben a květen, kdy zejména Itálie zaznamenala obrovský nárůst počtu […]

Roušky a respirátory proti koronaviru

V kritických dobách, jako je tato, je více než kdy jindy důležitá soudržnost a ohleduplnost občanů. Na tu ostatně spoléhá také samotné nařízení vlády stanovující povinnost nosit roušky. Cílem tohoto nařízení je zamezit, nebo alespoň zpomalit šíření nového koronaviru a s ním spojeného onemocnění COVID-19. Má to smysl, jelikož i když obyčejná rouška nedokáže dotyčného před nemocí […]

Tipy a zásady jak nechytit koronavirus

Rychlost šíření nového koronaviru dala za vznik celé řadě preventivních vládních opatření, jejichž smyslem je postupně snižovat počty nakažených napříč jednotlivými zeměmi. Mimo tato oficiální pravidla, by se měly ovšem dodržovat také určité nepsané zásady, které by měly pomoci nový koronavirus zastavit. Jak zabránit šíření koronaviru Vzhledem k tomu, že byl u nového koronaviru prokázán možný […]

Koronavirus a těhotenství

Po zjištění, že koronavirus představuje největší hrozbu pro seniory, pacienty s chronickými onemocněními a osoby s oslabenou imunitou se zcela přirozeně nabízí otázka, zda COVID-19 nemůže způsobit potíže také v těhotenství. Určitou překážkou pro její zodpovězení je poměrně krátká doba, po kterou se mezi námi nový koronavirus vyskytuje. I přesto však zdravotníci již řadu souvislostí z dostupných informací […]