Po zjištění, že koronavirus představuje největší hrozbu pro seniory, pacienty s chronickými onemocněními a osoby s oslabenou imunitou se zcela přirozeně nabízí otázka, zda COVID-19 nemůže způsobit potíže také v těhotenství. Určitou překážkou pro její zodpovězení je poměrně krátká doba, po kterou se mezi námi nový koronavirus vyskytuje. I přesto však zdravotníci již řadu souvislostí z dostupných informací odvodili.

Koronavirus a rizika pro těhotenství

Určitý předpoklad lze utvořit z dosavadních zkušeností napříč jednotlivými zeměmi. Na základě těchto informací se usuzuje, že by k přenosu koronaviru během porodu nemělo dojít. Dítě by nemělo být v ohrožení ani přes placentu a mateřské mléko. Koronavirus doposud nezavinil ani potrat a předčasný porod. Současně není prokázané, že by mohl způsobit nějaké vrozené vady, či změny v růstu plodu.

Koronavirus rizika těhotenství
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-tehotne-zeny-v-ere-covid-19/

Prozatím ovšem není nasbírán dostatek poznatků, které by určily, jaký vliv má vir na plod v prvním a na začátku druhého trimestru. V tomto případě se lékaři opírají pouze o zkušenosti nabyté u předchozích infekcí SARS a MERS (předchozí koronavirová onemocnění), kde se žádný vliv neprokázal. S největší pravděpodobností by tomu tak tedy nemělo být ani zde.

Co když je těhotná žena nakažena koronavirem?

Pokud by došlo k nakažení těhotné ženy, bylo by stejně jako v ostatních případech nutné přejít k individuální léčbě. I těhotným ženám mohou být podávána antivirotika, byl by tedy zachován standardizovaný postup. Je ovšem důležité, aby těhotná na svůj stav lékaře i přesto upozornila. Hlavní rizika pak zůstávají stejná jako v ostatních případech. Náchylnější jsou proto ženy s oslabenou imunitou a chronickým onemocněním, například chronickým postižením plic.

Aktuální zkušenosti pak neříkají nic o tom, že by se koronavirus přenesl z matky na dítě ještě před porodem. Problém ovšem nastává u novorozeňat, u kterých již toto riziko je, a to i několik málo hodin po porodu. Zaznamenané případy zmiňují nákazu dítěte již 36 hodin po jeho narození. Z tohoto faktu také plyne snaha o udržení co možná nejmenšího počtu lidí na sále. Tedy nutná nepřítomnost otce u porodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.