Nový koronavirus a s ním spojené onemocnění Covid-19 představuje potenciální hrozbu pro celou společnost. Statistiky a zkušenosti z prozatímního průběhu pandemie však ukazují na to, že jsou největším rizikem pro osoby s chronickými poruchami, oslabenou imunitou a seniory staršími šedesáti let. Osobám, které dosáhly osmdesátého roku se pak doporučuje vůbec nevycházet z domu.

S nákupem a dalšími pochůzkami by se tak měly obrátit na nejbližší rodinu, nebo sousedy. Využít mohou také pomoci nabízené specializovanými službami pečovatelských domů a skupinami dobrovolníků. Ty jim mohou zajistit také donášku léků, nebo alespoň částečně odstranit společenskou izolaci – po telefonu, aby senioři nebyli zbytečně vystavování riziku koronaviru, respektive onemocnění Covid-19.

Prevence proti koronaviru

Onemocnění Covid-19 se během několika měsíců stalo největší noční můrou většiny populace. K tomu, aby se nový koronavirus dále nešířil je třeba dodržovat určitá pravidla prevence. Tím pravděpodobně nejdiskutovanějším jsou dnes roušky, jejichž nošení je pro všechny občany ve veřejných prostorách povinné.

Je ovšem důležité vnímat i další zásady, které mohou dalšímu šíření koronaviru zabránit. Tou nejzákladnější je dodržování obecných hygienických pravidel, zejména pravidelné a pečlivé mytí rukou. V domácím prostředí k tomuto účelu bohatě postačí voda a mýdlo. Pro exteriéry, a další případy, kdy není voda k dispozici, je vhodné také používání antibakteriálních a desinfekčních gelů.

 

Světová zdravotnická organizace, WHO, proto zveřejnila celkem snadný návod, jak si lze desinfekční přípravek vyrobit svépomocí. I v tomto případě je ovšem pro nákup potřebných prostředků seniorům doporučeno využití příbuzných, nebo donáškové služby.

Důchody a vyzvedávání léků v době koronaviru

Nový koronavirus zkomplikoval běžné denní činnosti celé řadě obyvatel. Jinak tomu není ani v případě seniorů. V případě vyzvedávání léků situaci značně ulehčily produkty informačních a komunikačních technologií, které jsou součásti systému již nějakou dobu. Senior tak může i v době pandemie zavolat svému lékaři a požádat ho o takzvaný elektronický předpis (e-recept).

Ten mu přijde SMS zprávou na předem domluvené telefonní číslo, přičemž mohou být léky vyzvednuty jakoukoli osobou s tímto receptem. Senior tak může své léky zprostředkovaně obdržet, aniž by ho koronavirus a Covid-19 vůbec ohrozil.

 

Podobně lze využít také možnosti České pošty, která má povinnost uchovat až tři splátky důchodu. Senior si tak může svůj důchod vyzvednout až po třech měsících. Je ovšem důležité mít na paměti tuto lhůtu. Při pozdějším vyzvednutí by bylo třeba nové přihlášení k výplatě důchodu.

Příznaky koronaviru u seniorů

Senioři, zejména ti starší 80 let, patří již od počátku mezi nejrizikovější skupinu, kterou může koronavirus zasáhnout. Příznaky koronaviru se přitom u seniorů často projevují netypicky. Může se tedy stát, že se u nich vůbec neprojeví zvýšená teplota, a to v důsledku léků, které berou na zbývající nemoci.

Příliš zde nepomůže ani ztráta čichu a chuti, kterou rovněž mnoho z nich trpí zcela přirozeně, v důsledku stáří. Co je naopak pro příznaky koronaviru u seniorů typické, jsou psychické změny, například neklid nebo apatie. Je proto důležité tyto výkyvy zaznamenat a včas na ně reagovat.

I v tomto případě však platí příznačná dušnost, mnohdy doprovázená dezorientací a zmateností. Stejně tak se i zde mohou objevovat již zmíněné příznaky. Mimo uvedené například kašel, bolesti hlavy, kloubů a svalů. Výjimečně pak rýma.

Co dělat, když na sobě pociťuji příznaky koronaviru?

Koronavirus a s ním spojené onemocnění Covid-19 se svými příznaky obykle příliš neliší od klasické chřipky. Mezi ty nejzásadnější patří zmíněná dušnost a neustupující teplota nad 38 °C. Pokud by tak senior, případně kdokoli jiný, na sobě takové problémy pozoroval, měl by kontaktovat svého praktického lékaře. V první řadě ovšem telefonickou cestou, aby nedocházelo ke zbytečnému riziku v podobě šíření viru v čekárnách. Lékař by měl pacientovi poradit další postup, kterým je typicky domácí karanténa, nebo pozvánka na testy.

Kdo může pomoci

Stát a nejrůznější příspěvkové organizace, stejně jako nemocnice v reakci na stále vzrůstající počet nakažených zřídily specializované infolinky, kde se senioři a další občané mohou o koronaviru a onemocnění Covid-19 dozvědět více informací. Pro seniory z Prahy byla například na telefonním čísle 739 477 609 zřízena nonstop infolinka místním Koordinačním centrem. Obdobně se k problému stavějí i další města. Dalším příkladem mohou být České Budějovice, kde Nadační font Jihočeské naděje zřídil speciální linky 722 233 500 a 721 015 340 pro zprostředkování nákupů seniorům nad 60 let.

Další infolinky pro seniory:

Donáškové služby pro seniory:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *