V kritických dobách, jako je tato, je více než kdy jindy důležitá soudržnost a ohleduplnost občanů. Na tu ostatně spoléhá také samotné nařízení vlády stanovující povinnost nosit roušky. Cílem tohoto nařízení je zamezit, nebo alespoň zpomalit šíření nového koronaviru a s ním spojeného onemocnění COVID-19. Má to smysl, jelikož i když obyčejná rouška nedokáže dotyčného před nemocí ochránit, může zabránit dalšímu přenosu.

Roušky a respirátory proti koronaviru

Ústní roušky a respirátory jsou jednou z forem ochranných pomůcek souvisejících s pandemií kolem koronaviru. Na základě ustanovení vlády je jejich nošení povinné. Případné porušení může být trestáno pokutou až do výše 20 000 Kč. Rouška by měla zakrývat ústa a nos, přičemž může být její funkce nahrazena i jiným prostředkem, například šátkem. Běžná ústní rouška pak svého nositele nechrání před viry a bakteriemi, brání však dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Všichni občané by ji proto měli nosit již z ohleduplnosti ke svému okolí.

Účinnější ochrannou proti koronaviru jsou poté respirátory, jejichž filtr může postačit nejen jako ochrana pro okolí, ale také pro osobu nositele. Míra ochrany se odvíjí od typu použitého filtru, přičemž existují tři jeho třídy. První z nich je FFP1, která zachytí 80-90 % prachových částic. Vhodnější je ovšem filtrační třída FFP2, kde se účinnost proti prachovým částicím pohybuje kolem 95 %, současně si však dokáže poradit také se slabšími toxickými látkami. Ideálním případem jsou pak respirátory proti koronaviru třídy FFP3, kde je účinnost proti prachovým částicím téměř stoprocentní a zároveň dokáží zachytit také viry a bakterie.

Ústní roušky a respirátory se vzrůstajícím počtem nakažených staly značně nedostatkovým zbožím. Pomocnou ruku však nabízí celá řada občanů, která se začala věnovat šití látkových roušek. Na sociálních sítích, jako je Facebook, tak vznikla spousta skupin, kde dobrovolníci ručně vytvořené roušky nabízejí k prodeji. Patří mezi ně například:

Video návod, jak ušít ústní roušku

Roušky a respirátory jsou dnes, i přes zákaz vývozu ochranných pomůcek, po celém území České republiky (i celosvětově) nedostatkové zboží. Situace lze vyřešit využitím některé z výše využitých nabídek, druhou variantou je ovšem vytvořemí roušky svépomocí. K tomu účelu lze nyní na internetu nalézt celou řadu návodů a videí, která ukazují, jak vlastní roušku vyrobit.

Jak si vyrobit roušku doma

Jeden ze způsobů, jak si jednorázovou roušku vyrobit doma na svém webu zveřejnilo také ministerstvo zdravotnictví. K výrobě budete potřebovat balení jednorázových papírových kapesníků, šňůrku či provázek a sešívačku nebo izolepu. Předtím, než se pustíte do práce si důkladně umyjte ruce, aby nedošlo k infikaci materiálu. Postup pro výrobu jednorázové roušky se skládá ze tří jednoduchých kroků:

Pak už jen zbývá vytvořenou roušku nasadit a volné konce provázků svázat k sobě. V krajní nouzi je tak možné přistoupit i k výrobě této roušky proti koronaviru. Takto vytvořená rouška je určena pouze pro osobní a jednorázové použití. Je jich proto vhodné rovnou vytvořit větší množství, abyste si je mohli případně vyměnit. K uchovávání by pak měly být určeny sterilní obaly, například v podobě igelitového sáčku.

Jak se starat o látkovou roušku

Látková rouška by měla být vyrobena z bavlněného, případně jiného hustě tkaného materiálu a dle zásad, jak správně nosit roušku, by na obličeji něela zůstávat víc než 1-2 hodiny v kuse, respektive dokud nezvlhne. S přibývajícím časem totiž rouška ztrácí na své účinnosti proti koronaviru. Ideální je proto vždy u sebe nosit větší množství roušek a ty střídat. Roušku je vždy nutné sundávat bez kontaktu s její přední stranou, tedy chytat ji pouze zezadu za šňůrky. V případě kontaktu by se mohly na ní usazené kapénky přenést na ruku a z té následně přenést očima či ústy do těla. Mohlo by tak dojít k přenosu viru.

Jak dezinfikovat a prát roušky

Roušky je nutné uchovávat v uzavřeném, sterilním sáčku a před i po jejich aplikaci si důkladně umýt ruce. Měly by se také každý den vyprat a vyžehlit. Prát ideálně na 90° a po usušení pečlivě z obou stran vyžehlit. Pokud budete roušku vyhazovat, vyhoďte ji i s původním sáčkem, případně alespoň využijte uzavřeného koše. Více informací jak dezinfikovat respirátor.

Jak správně nosit roušku

Správná údržba roušky ovšem není jediným předpokladem pro její efektivní nošení. Je třeba dbát na to, aby rouška zakrývala celá ústa i nos a pevně seděla na obličeji. Nemělo by se stávat, že nositeli sklouzne z obličeje. Každé nandání i sundání by mělo doprovázet důkladné mytí rukou. Po celou dobu by pak nemělo nic přijít do přímého kontaktu s její přední stěnou. Je také třeba udržovat co možná nejmenší mezeru mezi rouškou a obličejem. Nošení roušek je pak účinnější při plnění i dalších preventivních zásad, mezi které patří například nošení rukavic, udržování dvoumetrového odstupu ve frontách, nebo dezinfekce často užívaných předmětů.

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.