Situace kolem pandemie Covidu-19 si vyžaduje propracovaný, transparentní systém, který bude řídit nastolování nových opatření a přehledně informovat o aktuálním stavu koronaviru. Přesně z tohoto důvodu vznikl protiepidemický systém – zkráceně PES. Jak funguje a která opatření se s ním pojí?

Co je protiepidemický systém (PES) a k čemu slouží?

Protiepidemický systém, známý též pod zkratkou PES, je nástroj hodnocení či mapování aktuální situace kolem pandemie koronaviru a šíření onemocnění Covid-19. Na základě indexu rizika (rizikového skóre) je rozčleněn do pěti stupňů, které symbolizují míru ohrožení pandemií.

Ke každému stupni se pak vztahují specifická opatření, která po dosažení určitého indexu vejdou v platnost. PES je tedy v podstatě tabulka, podle které se připravují jednotlivá opatření.

PES v listopadu 2020 nahradil původní Covid semafor, který používal obdobný systém. Na rozdíl od něj je však index protiepidemického systému denně aktualizován (současný stav můžete sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví). PES by měl být současně čitelnější pro běžného občana a měl by usnadnit predikci dalšího vývoje pandemie Covidu-19.

Tabulka PES, respektive index rizika je řízen následujícími ukazateli:

Systém PES tabulka a jednotlivé stupně

Tabulka PES se orientuje podle indexu rizika, který se pohybuje na škále 0-100. Tato škála je dále rozdělena do pěti stupňů, přičemž jsou ke každému z nich přiřazena specifická opatření. Přehled zmíněných opatření je zobrazen na obrázku níže. Stupnice se pohybuje následovně:

 

Protiepidemický systém (PES) a související opatření

Tabulka PES tedy v současnosti ovlivňuje konkrétní podobu aktuálních opatření. Mimo jejich znění vás proto možná zajímá, za jakých okolností se přechází do nižšího a do vyššího stupně. Přechod z vyššího do nižšího stupně PES nastává ve chvíli, kdy index rizika setrvá po dobu jednoho týdně na hodnotě odpovídající nižšímu stupni. Alternativou je pak návrh hygieniků nebo epidemiologů, kteří zaznamenali výrazné zlepšení.

Přechod do vyššího stupně tabulky PES probíhá podobným způsobem, avšak s kratší dobou reakce. Přísnější opatření přicházejí ve chvíli, kdy index naroste do hodnot vyššího indexu a setrvá zde tři a více dní. Stejně tak může být přechod důsledkem zhoršení epidemických parametrů nebo ukazatelů nemocnosti v souvislosti s kapacitami zdravotnických služeb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.