Pandemie v podobě nového koronaviru a onemocnění COVID-19 představuje potenciální hrozbu pro celý svět, obyvatele České republiky nevyjímaje. Jednotlivé státy proto stanovují nejrůznější opatření a zásady, jejichž smyslem je šíření viru zabránit. Prvním z těchto kroků bylo zřízení speciálních linek zprostředkovávajících občanům veškeré potřebné informace a pomoc, kterou mnoho občanů v době kdy řádí koronavirus potřebuje.

Virtuální sestra Anežka a bezplatné infolinky

Jedním z oficiálních zdrojů, kde lze nalézt aktuální informace o novém koronaviru jsou internetové stránky ministerstva zdravotnictví. Formou odpovědí na nejčastěji pokládané otázky je tak možné zjistit o onemocnění COVID-19 všechna základní fakta. Druhou variantou je pak interaktivní zdravotní sestra Anežka zprostředkovaná formou chatbota.

Anežka je forma umělé inteligence, která odpovídá na nejčastěji kladené otázky kolem prevence, karantény nebo zavedených opatření. Jejím cílem je ulehčení, níže uvedeným, informačním linkám, které bývají často přetížené.  Na spojení s operátorem je tak třeba mnohdy čekat, což může způsobit komplikace u závažnějších případů. Virtuální sestra Anežka má k dispozici každodenně aktualizované informace a měla by tak vždy podat ty nejrelevantnější informace. Najdete ji pod ikonou chatu v pravém dolním rohu webu.

pomoc koronavirus
Zdroj: https://pixabay.com/cs/illustrations/karantény-virus-coronavirus-4925798/

Komunikace s Anežkou probíhá stejně jako v případě chatování například na sociálních sítích. Uživatel tak virtuální sestře pokládá otázky, na které umělá inteligence odpovídá. Pokud by se stalo, že dotaz nedokáže zodpovědět, je na místě zkusit položit dotaz jinou formou. V případě, že by ani tato varianta nezafungovala, je možné využít automatického přepojení na infolinku s lidským operátorem.

Až poslední variantou by měly být zvlášť vyhrazené infolinky, kde operátoři zodpovídají specifické dotazy týkající se koronaviru:

Dalším zdrojem informací může být také praktický lékař či krajská hygienické stanice. Prvním krokem by ovšem mělo být zjišťování informací na výše uvedených odkazech. Infolinky jsou určeny spíše pro osoby se zhoršeným zdravotním stavem a přetrvávajícími příznaky v podobě horečky nad 38 °C a suchého kašle.

Koronavirus a  pomoc OSVČ

Stále neutuchající situace kolem koronaviru přiměla vládu změnit podmínky ohledně ošetřovného pro rodiče pečující o své děti. Mimo to ovšem vešlo v platnost také několik opatření, které mají za úkol ulevit OSVČ. Koronovirus pak přinesl pro OSVČ první změnu ještě před vyhlášením stavu pandemie. Bylo jí posunutí povinnosti podat daňové přiznání. To je nyní bez sankce možné až do začátku července 2020. Později v březnu se pak k tomuto ústupku přidala také možnost pozdějšího podání přehledu o příjmech a to až do srpna 2020.

Aby se částečně eliminovaly škody, které koronavirus některým OSVČ napáchal, budou mít osoby, kterým nastolená opatření zabránila v provozu činnosti, nárok na měsíční příspěvek ve výši 15 000 Kč. Plošně pak dojde k odpuštění plateb za zdravotní pojištění a to s platností od března, až do srpna. Konkrétní informace k úpravám pro podnikatele se můžete dočíst na stránkách MPSV, nebo v souhrnném článku serveru Podnikatel.cz.

Dobrovolníci a koronavirus

Situace kolem onemocnění COVID-19 dala vzniknout celé řadě dobrovolnických skupin, jejichž cílem je ulehčit život lidem, kterým byla nařízena karanténa, nebo nejvíce ohroženým obyvatelům, mezi něž patří například senioři. Dobrovolnická činnost tak může být využita třeba k nákupu potravin. V případě, že byste ji chtěli využít stačí navštívit web sousedskapomoc.cz.

Na stejných stránkách je také umožněna registrace, v případě, že by se chtěl zapojit někdo další. Dobrovolníci, jež nabízejí pomoc lidem, které koronavirus nejvíce ohrožuje se mohou registrovat též na Airtable. Existuje ovšem řada dalších webů a facebookových skupin:

Nákupy potravin pak nejsou jedinou službou, ke které lze dobrovolníky využít. Řada občanů se věnuje například šití roušek, kterých je stále nedostatek. Mohou ovšem také doručit potřebné léky a další nezbytnosti. Do určité míry mohou pomoci také při pocitech osamělosti, spojených s domácí karanténou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.